Publikationer i urval:

Fashionabla varumärken och passionerade entreprenörer (2020) Ekerlids Förlag. Ni hittar mer om boken här: 

Marketing Shares, Sharing Markets - Experts in investmenbanking (2012) med Hans Kjellberg och Jesper Blomberg. Palgrave Macmillan. Ni hittar

mer om boken här: 

Entreprenörskap och varumärken (2013) red tillsammans med Mats Larsson och Mikael Lönnborg. Gidlunds Förlag. Ni hittar mer om boken här:

När management kom till

advokatbyrån - om professioner, identitet och organisering (1999) BAS Förlag.

Om ni är intressade ta kontakt!

Artiklar och kapitel i urval:


'Russian Fashionistas and International Poltics' (2020) i Baltic Worlds,

August Vol XIII: 2-3, 131-135. Ni hittar hela numret av tidskriften här:


’Besatta av varumärken’ (2019) i Organisation och samhälle, 2, 50-55.

Ni hittar hela numret av tidskriften här:


Att göra varumärket levande? kapitel i boken Entreprenörskap och varumärken (2013)


En position, en karriär, en framtidsdröm…? (2009) i Chefstidningen, nr 3/4, 61-63.